Konu Detayı

Share

Noter öncesi yapılacak hazırlıklar nelerdir?

15.03.2012


NOTER ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR


Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Cezası Kontrolü: Aracın vergi ya da trafik cezası borcu bulunması satışına engel bir durumdur. Satışın yapılabilmesi için eskiden istenen MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) İlişik Kesme Belgesine (Borcu Yoktur Yazısı) elektronik sistemde gerek bulunmamaktadır. Ancak Noterler satış işlemi sırasında sadece araca ait vergi borcunun olup olmadığını sistemden görebilirler. Borcun nereden kaynaklandığı ve tutarı konusunda bilgi sistem tarafından verilmediği için ayrıntılı bilgi vatandaşa verilemez. Bu sebeple; Trafik Ceza Sorgulama linkini tıklayarak aracın vergi ya da ceza borcu olup olmadığını nasıl kontrol edeceğinizi öğrenebilir ilgili linki tıklayarak sorgulamanızı gerçekleştirebilirsiniz. Araca ait vergi borcunun olması durumunda satışın hemen yapılabilmesi için ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesinden ya da elektronik ortamda işlem yapan anlaşmalı banka veya vergi dairelerinden yapılması işleminizi hızlandıracaktır.


Araç Muayene Sorgulama: Araç Muayenesinin olmaması satışa ve tescile engel bir durum değildir. Ancak satılan aracın muayenesinin bulunmaması durumunda, her türlü hukuki ve cezai sorumluluk alıcıya geçeceği için aracın muayenesinin olup olmadığını kontrol edilmelidir. Kontrol sorumluluğu alıcı ve satıcıya aittir. TÜVTURK sistemi ile yapılan muayeneleri Araç Muayene Sorgulama linkini tıklayarak sorgulama işleminin nasıl yapıldığını öğrenebilir ilgili linki tıklayarak sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Bu sistem dışında yapılan muayeneleri ve faturalı araç alımlarında geçerli olan ilk muayene geçerlilik sürelerini aracın trafik belgesi üzerinden kontrol ediniz. Not: Trafikten çekmeli ve Yurtdışına çıkarma amaçlı satışı yapılan araçlarda muayene ve sigorta kontrolü zorunluluğu yoktur.
 


Zorunlu Trafik Sigortası Kontrolü: Zorunlu trafik sigortasının olmaması satışa ve tescile engel bir durum değildir. Ancak aracın sigortasının olmaması durumunda alıcı sigortasız aracı trafiğe çıkarmak ile ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üzerine almış olacaktır. Bu yüzden alıcı, aldığı aracın sigortasını sigorta poliçesi üzerinden ya da Zorunlu Trafik Sigortası Sorgulama linkini tıklayarak nasıl yapıldığını öğrenebilir ve ilgili linki tıklayarak kontrol edebilirsiniz. Satın alınan aracın eski Zorunlu Trafik Sigortası 10 gün geçerlidir. Alıcının, satın aldığı arac için 10 gün içerisinde zorunlu trafik sigortası yaptırması gerekmektedir. İstisnai bir durum olarak Trafikten çekmeli ve Yurtdışına çıkarma amaçlı yapılan satışlarda, aracın muayene ve sigorta kontrol zorunluluğu bulunmamaktadır.
 
Adres kayıt sisteminde sorgulama: 1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren hem araç satış sözleşmesinde kullanılacak adres hem de Tescil Belgesinin postalanacağı adres Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres Kayıt Sisteminden elektronik ortamda alınacağından tarafların adreslerinin bu sistemde kayıtlı olması gerekmektedir. Bu yüzden; TC Kimlik No Doğrulama adresinden sisteme kayıtlı olup olmadığınızı kontrol etmelisiniz. Adres sistemde kayıtlı değil ise ilçe nüfus müdürlüklerinden işletilmelidir.


Noter Satış Gerekli Belgelerin hazır edilmesi: Tescil Belgesi (Ruhsat) veya Tescile İlişkin Geçici Belge,Trafik Belgesi,T.C.Kimlik Numarası,Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Avukat Kimliği, Pasaport),İşlem Vekaleten yapılacak ise vekaletnameler,Firma için vergi numarası,Yabancılar için vergi numarası,Satış türlerine göre istenebilecek diğer belgeler,bazı durumlarda plaka
 
Noter Satış Masrafı Bedelinin hazır edilmesi:
Noter Satış Masrafı için linki tıklayınız.
NOTERLİKTE YAPILACAK İŞLEMLER


Noter Satış Gerekli Belgelerin Kontrolü: Gerekli tüm belgeler noter tarafından kontrol edilir, eksiklik ya da hata olması durumunda tamamlatılmak üzere taraflara bilgi verilir. Eksik belge ile işlem yapılamaz. Araç Noter Satış, devir, tescil için Gerekli Belgeler yukarıdadır.
Alıcı ve satıcıların kimlik ve hukuki ehliyetlerinin kontrolü: Alıcı ve satıcıların kimlikleri Kimlik Paylaşım Sisteminden sorgulanır. Hukuki ehliyetleri ise noterlik mevzuatı gereği sorgulanarak işleme devam kararı noter yetkilisi veya noter tarafından verilir.
Aracın satış devir ve tesciline engel bir durumu olup olmadığının kontrolü: Verilen bilgilere göre araç sicil bilgilerine elektronik ortamda ulaşılarak satış, devir ve tesciline engel bir durum olup olmadığı noter yetkilisi tarafından kontrol edilir. Sorun olması durumunda satıcı ya da alıcı ilgili birimlere yönlendirilir. Bilgi güvenliği ve mahrumiyeti açısından sorgulama için plaka haricinde araç tescil belgesine de ihtiyaç vardır. Her türlü araç sorgulaması elektronik olarak kayıt altına alındığından satış ve devir amacı dışına sorgulama yapılamaz. Bu yüzden bilgi almak amaçlı noterliklerde işlem yaptırılamaz.
Satış sözleşmesinin hazırlanması: Kontrollerin ardından satış ve devir sözleşmesi noter yetkilisi tarafından elektronik ortamdaki bilgiler esas alınarak hazırlanır. Araç bilgilerine, Kimlik Paylaşım Sistemi bilgilerine, Adres Kayıt Sistemi bilgilerine noter tarafından müdahale imkanı yoktur. Sözleşme üç nüsha halinde hazırlanır.


Tarafların ve noterin sözleşmeyi imzalaması: Sözleşme taraflarca okunarak imzalanır. Ardından noter tarafından imzalanarak satış işlemine geçirilir.
 
Satışın ve aynı anda tescil işleminin yapılması: Satışın tamamlanabilmesi sözleşmeye ait tüm bilgilerin elektronik ortamda sicile gönderilmesi ve satışa engel bir durumun elektronik olarak kontrolünün yapılmasına gerek vardır. Bu nedenle hazırlanan sözleşme ile birlikte noterliklerde bulunan vezneye gelinir. Yapılan işlemin vergi, harç, belge ücretleri ve noter ücreti hesaplanarak alınır, hemen ardından elektronik ortamda satış onayı alınarak tahsilat makbuzu kesilir ve sicile bildirim yapılır. Bu aşamada elektronik ortamda yeni sahipler adına tescil işlemi yapılmış olur. Bu işlem sırasında alışılagelmiş noterlik işlemlerinden farklı olarak işlem birkaç dakika sürebilir. Çünkü bu süre içerisinde hem sözleşme bilgileri gönderilmiş, hem satılabilirlik kontrolü yapılmış, hem satış onayı alınmış, hem sicile yeni tescil işlemi yapılmış, hem hesaplama işlemi yapılmış hem de ilgili kurumlara gerekli bildirimler yapılmıştır. Bu sayede noterden çıktıktan sonra ilgili Trafik Tescil bürosuna gitmenize gerek yoktur. Elektronik ortamda kesinti yaşanması durumunda bir süre sonra bu işlemler tekrarlanarak denenebilir. Elektronik ortam dışında satış söz konusu olmadığında iletişimin sağlanamadığı durumlarda satış yapılamaz.
Yeni sahipler adına düzenlenmiş tescile ilişkin geçici belgenin düzenlenmesi: 1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren yapılan satışlarda Trafik Tescil bürolarına gidilmeyeceğinden işleme ait tescil belgeleri daha sonradan adrese postalanacaktır. Bu yüzden satış ve sicili takiben bir (1) ay geçerli olacak olan Tescile İlişkin Geçici Belge işlemin yapıldığı noter yetkilisi tarafından iki nüsha şeklinde A4 kağıdına düzenlenerek noter ve alıcı tarafından imzalanır. Nüshalardan biri noterlikte muhafaza edilmek üzere dosyasına konur, diğeri ise alıcıya teslim edilir. Alıcıların birden fazla olması durumunda ek nüsha verilmez, ancak ilgililerin istemesi halinde geciçi tescil belgesinin örneği 'Örnek Onay Ücreti' ödenerek alınabilir. Bu belge bir ay boyunca tescil belgesi yerine kullanılabilir.
 
Gerekli belgelerin alınması: Her türlü satış ve devir işleminde eski tescil belgesi noter tarafından alınarak iptal edilir. Ayrıca gerekli durumlarda Trafik belgesinin iptali, araç plakasının imhası yapılır.
İşleme dayanak olan vekaletname, imza sirküleri, tahsis belgesi gibi belgelerin örnekleri alınarak işleme eklenir.
 
Varsa seferberlik görev emrinin alıcıya tebliğ edilmesi: Satılan aracın üzerinde kayıtlı sefer görev emri bulunması durumunda satıcının bu belgeyi de göstermesi zorunludur. Bu durumda sefer görev emri noter tarafından alıcıya tebliğ edilerek bir örneği noterliğin bulunduğu ildeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne noter tarafından posta ile gönderilecektir. Bu durumdaki satış işlemlerinde posta ücreti de tahsil edilecektir.
Araç Satış Noter Bedeli için linki tıklayınız.
 
NOTERDE ARAÇ SATIŞ SONRASI YAPILACAKLAR


 
Tescil Belgelerini Teslim Alma: Yeni alıcı 15 gün içinde ilgili Tescil Bürosundan (Tescile ilişkin geçici belgede belirtilmiştir) Tescil Belgesini elden alabilir.
Alıcı 15 gün içerisinde almaz ise Tescil Belgesi Adres Kayıt Sisteminde kayıtlı adresine Emniyet Genel Müdürlüğü veya Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirdiği kurum tarafından otomatik olarak postalanır.
 
Zorunlu Trafik Sigortası: Yeni alıcı 10 gün içinde satın aldığı araca ait Zorunlu Trafik Sigortasını yaptırmak zorundadır.
 


NOTER ARAÇ SATIŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ SORULAR


Noter satış işlemi yapıldıktan sonra trafik tescil bürosuna gidilecek durumlar nedir?
 
Noterlikte yapılan satış ve devir işlemi sırasında araca ait yeni tescil bilgisi otomatik olarak yapılmış olur. Tescil belgesini kendiniz almak istemezseniz normal şartlarda trafik tescil bürosuna gitmenize gerek yoktur. Ancak aracın satış şekillerine göre gerekli durumlarda Noterde satış yapıldıktan sonra Trafik Tescil bürolarına gidilmesi gerekebilir. Bu konuda yönlendirmeler noter yetkilisi tarafından da yapılacaktır. Tescil bürosuna gidilecek olması tescilin yapılmadığı anlamına gelmemektedir. Ancak büroya gidilmesi gereken durumlarda gitmez iseniz trafiğe çıkmanızda sakınca olabilir. Ayrıca bu durumlarda tescil belgesinin adresinize postalanması işlemi yapılmaz. Genel olarak,
. Özürlü araçlarının satış ve devir işlemlerinde,
. Sağlık araçlarının yine sağlık aracı olarak kullanımı dışındaki uygulamalarda,
. Trafikten çekilmiş araçların satış ve devrinde,
. Diplomatik araçların satılmasında yada alınan aracın diplomatik araç yapılmak istenmesinde,
. Yabancılara ait araçların bir Türk vatandaşına satılmasında,
. Türk vatandaşlarına ait araçların yabancılara satılmasında,
. Resmi plakalı araçların resmi plakalı olarak satılması dışında satışa konu olmasında İlgili Trafik Tescil Bürolarına gitmek gereklidir.
 


Tescile ilişkin geçici belge nedir?

1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren tescil işlemi satışı takiben elektronik ortamda hemen yapılacağından tescil belgesi kayıtlı adresinize postalanacaktır. Bu süre içerisinde bir ay süre ile geçerli bir belge noter tarafından işlemi takiben düzenlenip bir nüshası alıcıya verilecektir. Bu belge A4 kağıdına yazılmış noter onayı bulunan bir belge olacaktır.Tescil belgemi nasıl alırım?
Tescil belgesinin trafik tescil bürosuna giderek basılacağı durumları noter tarafından belirtilecektir. Bunun dışındaki tüm satış işlemlerinde tescil belgesini isterseniz 15 gün içerisinde ilgili tescil bürosundan (Tescile ilişkin geçici belgede belirtilmiştir) alabilirsiniz. Eğer bu süre içerisinde almaz iseniz Adres Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresinize postalanacaktır. Tescile ilişkin geçici belge bir ay geçerlidir.
 
Satış yapıldı bilgilerim ne zaman sicile kaydolur?
Satış ve devir işlemi yapıldığı anda sicil kaydı yapılır. İşlem sonucunda verilen Tescile ilişkin geçici belge yeni sicil kayıtları esas alınarak hazırlanmıştır.
 
Tescil Belgemi ( Ruhsatı) kaybettim satış yapabilirmiyim?
Evet, tescil belgenizi kaybetmeniz durumunda belge zayi bildirimini trafik tescil bürosuna yapmış iseniz yeni tescil belgesi çıkartmadan satış yapabilirsiniz. Ancak bu bildirimin tescil bürosuna yapılması şarttır. Noterlerde yapılan bildirimler kabul edilmez..


Tescil belgemde satılamaz (Haciz, rehin) şerhi var aracımı satabilir miyim?
Eğer haciz ya da rehine neden olan şerhler için muvafakat var ise, Muvafakatlı satış işlemi yapabilirsiniz. İşlemin elektronik olarak yapılabilmesi için muvafakatların da elektronik ortamda işlenmiş olması gerekmektedir. Muvafakatı işlenmeyen kısıtlamalar için trafik tescil bürosuna başvurabilirsiniz. Muvafakat girişleri noterler tarafından yapılamaz.
 
Bankaya kredi borcumu ödedim borcun bitme yazısını aldım bununla satış yapabilir miyim?
1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren bu tür işlemler belge üzerinden yapılmayacaktır. Rehnin ya da haczin kaldırıldığına dair işlem elektronik ortamda yapılmamış ise satış yapamazsınız.
1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren bu tür işlemler belge üzerinden yapılmayacaktır. Rehnin ya da haczin kaldırıldığına dair işlem elektronik ortamda yapılmamış ise satış yapamazsınız.
 
 
Trafik Belgesi Yenileme Noter de yapılabilir mi?
Hayır, yapılan satış işlemin türüne göre trafik belgesi değişmesi gerektiği durumlar haricinde trafik belgesini yenilemek isterseniz trafik tescil bürolarına gitmeniz gerekmektedir.


Noter Çalışma Saatleri
Noterlik dairelerinde günlük çalışma saatleri, bulundukları yerlerdeki diğer resmi dairelerle birlikte başlamaktadır. Bitiş saatleri ise her yıl noter odaları tarafından belirlenmektedir. Bu da resmi dairelerle aynı saatte veya en çok bir saat sonra olabilir.
 
 
Aracımı Hangi Noterde Satabilirim?
Elektronik ortamda araç satışlarını Türkiye’deki tüm 1, 2 ve 3. sınıf noterliklerde yapabilirsiniz. Geçici Noter sıfatı ile yerel adliyelerde görev yapan 4. Sınıf Noterliklerde elektronik ortamda araç satış işlemi yapılmayacaktır.
 
 
Araç Noter Satış İşlemleri Ne Kadar Sürer
Normal şartlarda noter satış işleminin en uzun aşaması sözleşmenin hazırlanma aşamasıdır. İşleminize başlandıktan sonra yaklaşık 15-20 dk. içinde satış, devir ve tescil işlemi tamamlanır. İşlem elektronik ortamda yapılacağından Noterlikler ile Türkiye Noterler Birliği (TNB) ya da TNB ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasındaki iletişim kesintileri durumunda işlem yapılamaz.


Noter Satış İşlemi Yarım Kalınca Ne Olur?

İşleminiz tahakkuk aşamasına gelmeden önce yarım kaldı ise sicil kayıtları halen değiştirilmediğinden noter satış işlemi gerçekleşmez. Bu durumda araç satış işlemine yeniden başlanabilir. Satış işlemi araç teknik veya araç sahibi bilgileri eksikliklerinden dolayı satılamıyor ise satışa engel durumun kaldırılması için satıcı Trafik Tescil Bürosuna yönlendirilir. Tahakkuk aşamasında işleminiz kesintiye uğradıysa Noter veya noter yetkilisi size yapabilecekleriniz konusunda yardımcı olacaktır. Tescile ilişkin geçici belgenin düzenlenerek örneğinin size verilmiş olması işlemin tamamlandığı anlamına gelir.

İlgili Uzmana Mesaj Gönderin

Mail Adresiniz  
Kime
Mesajınız
 
Sitemizde yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından bayidenoto.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sitemize üye olan herkes bu şartları kabul etmiş sayılır. Eksik ya da yanlış olduğunu düşündüğünüz ilanları lütfen iletisim@bayidenoto.com adresine bildiriniz.